KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

KİŞİSEL VERİ NEDİR?

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veridir. Her hangi bir şahsa ilişkin bilgiler direk olarak belirtilebileceği gibi dolaylı yollardan fakat kişinin belirlenmesini sağlayan bilgilerde kişisel bilgilerdir. Şirketler için kişisel veri söz konusu değildir. Kişisel verileri tek tek sayarak belirleyemeyiz, sınırlayamayız. Ancak bazı kişisel verileri şu şekilde belirtebiliriz.

Kişisel verinin çok gizli veya mahrem olması gerekmez. İlgili kişiyi belirliyor olması veya ilgili kişi ile irtibatlandırılıyor olması yeterlidir.

-Görsel ve işitsel veriler. Örneğin resimler, ses kayıtları

-Genetik ve biometrik veriler. Örneğin göz ve yüz taramaları, parmak ve avuç içi taramaları

-Kimlik bilgileri. Örneğin, T.C. numarası, doğum bilgileri, medeni durum hali, cinsiyet bilgileri

-Sağlık bilgileri. Örneğin kişinin kullandığı ilaçlar, geçirdiği ameliyatlar

-Finans bilgileri, mal varlığı bilgileri, ücret bilgileri, gelir durumu, kredi kartı harcamaları

Kişisel veriler en çok  iş yerlerinde, otellerde, belediyelerde, sağlık kurumlarında, eğitim kurumlarında alınmaktadır ve en çok da internet ve sosyal medya üzerinden ihlal edilmektedir.

Herkes tarafından bilenen veya kolaylıkla ulaşılabilmesi ve bilinmesi mümkün olan bilgiler “kişisel veri” olarak kabul edilmez.

Daha fazla bilgi “Bütün  Yazılar” bölümünde yer almaktadır.