Avukatlığın amacı; hukuki münasabetlerin düzenlenmesini, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını her derecede yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde sağlamaktır.

Avukat bu amaçla hukuki bilgi ve tecrübelerini adalet hizmetine ve kişilerin yararlanmasına tahsis eder. (Avukatlık Kanunu madde.2)

Avukatlar, mevzuatlar çerçevesinde, dürüstlük ve güven ilkeleri doğrultusunda faaliyet gösterirler.

Her hukuki ihtilafın mahkemeler aracılığı ile çözülmesini beklemek, ihtilafların çözümünü geciktirmektedir ve mahkemelerin iş yükünü de artırmaktadır. Bu nedenle ihtilafların, aynı zamanda tarafların anlaşması ile veya arabuluculuk, tahkim, uzlaşma gibi diğer farklı yollarla da çözümlenebileceğini göz ardı etmemek gerekmektedir.

Yine hukuki sorunların ve ihtilafların ortaya çıkmasını engellemek için veya en alt düzeyde kalmasını sağlamak için, hukuki danışmanlık prosedürünün de ayrıca işletilmesi gerekmektedir.

Bu amaç ve ilkeler doğrultusunda sadece var olan hukuki ihtilaflar veya hukuki danışmanlıklar değil ayrıca müvekkillerimiz ile sürekli iletişim halinde kalınarak gerek yürürlükte olan gerekse değişen mevzuatlarla ilgili olarak eğitim, bilgilendirme ve çözüm amaçlı hukuki önerilen ve görüşler sunmaktayız. Böylece ileride doğabilecek hukuki ihtilafların ve sorunların önüne geçilebilmekte veya asgari düzeye indirerek müvekkillerimizin menfaatleri korunabilmektedir.