Yazar arşivleri: Av. Bayram Alihacımustafaoğlu

VERBİS KAYIT ZORUNLULUĞU UZATILDI

-Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2021 … Okumaya devam et

Bütün Yazılar kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

VERBİS KAYDI

VERBİS KAYDINIZI YAPTIRDINIZ MI? 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, gerçek veya tüzel kişilere büyük sorumluluklar ve riskler getirmiştir. VERBİS (Veri Sorumluları Bilgi Sistemi)  ise, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, kişisel veri işlemeye başlamadan önce kaydolmaları gereken ve … Okumaya devam et

Bütün Yazılar kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

KİŞİSEL VERİLER İDARİ PARA CEZALARI

1)Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde; 9.013,00 TL -180.264,00 TL arasında, 2)Veri güvenliği yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde; 27.040,00 TL -1.802,636,00 TL arasında, 3)Kurul kararlarını yerine getirmeme halinde; 45.066,00 TL – 1.802,636,00 TL arasında, 4)Verbis kayıt ve bildirim yükümlülüğünü ihlal halinde; 36.053,00 … Okumaya devam et

Bütün Yazılar kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI

Kişisel verilerin korunması amacı ile; -Eski dosyalarınızı, tüm evraklarınızı ve bilgisayarlarınızı kontrol edin. Buralardaki gereksiz kişisel verileri imha edin. -Eski çalışanlarınızın kişisel verilerini iş sözleşmesinin feshinden itibaren 5 yıl sonra imha edin. -İmha işlemini tutanak altına alın ve bu tutanağı … Okumaya devam et

Bütün Yazılar kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

VERBİS KAYDINIZI YAPTIRDINIZ MI?

UNUTMAYIN, SON GÜN 30 HAZİRAN 2020 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, gerçek veya tüzel kişilere büyük sorumluluklar ve riskler getirmiştir. VERBİS (Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi)  ise, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, kişisel veri işlemeye başlamadan önce … Okumaya devam et

Bütün Yazılar kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ İŞLEMENİN ŞARTLARI NELERDİR?

A)Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli veriler; Kamu sağılığının korunması amacı ile, Koruyucu hekimlik varsa, Tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi için, Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yürütülmesi için, Sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili … Okumaya devam et

Bütün Yazılar kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

KİŞİSEL VERİLER NEDİR?

Gerçek kişiyi belirli kılan veya kişiyi belirlenebilir kılan her türlü veri kişisel veridir. Şirketler için kişisel veri söz konusu değildir. Örneğin şirketlerin vergi numaraları, mail adresleri kişisel veri değildir. 08/06/2020

Bütün Yazılar kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

VERBİS KAYIT İSTİSNALARI

Manuel olarak veri işleyenler, Noterler, Dernekler, Vakıflar, Sendikalar, Siyasi Partiler, Avukatlar, Serbest Muhasebeciler, Mali Müşavirler, Yeminli Mali Müşavirler VERBİS siciline kayıt olmak zorunda değildirler. Ancak bu kişiler sicile kayıt olmasalar bile veri sorumlusu oldukları için sorumlulukları devam eder. Sicile kayıt … Okumaya devam et

Bütün Yazılar kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

VERBİS KAYIT TARİHLERİ

-Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişiler 30/06/2020 tarihine kadar,  -Çalışan sayısına bakılmaksızın ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları … Okumaya devam et

Bütün Yazılar kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

KVKK İDARİ YAPTIRIMLAR

Kişisel verileri ihlal eden veya aşağıda belirtilen ihlalleri yapan gerçek veya tüzel kişilere Kişisel Verileri Korumu Kurulu tarafından çeşitli idari para cezaları verilmektedir. Buna göre; Kurul tarafından verilen kararların yerine getirilmemesi halinde; 25.000,00 TL den 1.000.000,00 TL ye kadar, Veri … Okumaya devam et

Bütün Yazılar kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı