Kategori arşivi: Bütün Yazılar

ÖLENİN SAĞLIK VERİSİNİN MİRASÇISI TARAFINDAN TALEP EDİLMESİ

KVKK’nin 30/06/2020 tarihli 2020/507 sayılı kararı; Kuruma intikal eden şikayette; ilgili kişinin vefat eden babasının mirasçısı olduğunu gösterir mirasçılık belgesi ile Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesi uyarınca babasına ait kayıtlı her türlü sağlık verisinin tarafına iletilmesini ilgili kamu kurumundan … Okumaya devam et

Bütün Yazılar kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

KVKK NİN BELEDİYELERİN İNTERNET SİTELERİ HAKKINDA KARARI

KVKK’nin 25/02/2021 tarihli 2021/140 numaralı Belediyeler tarafından sunulan internet hizmetlerine ilişkin kararı; Kurumumuza iletilen çeşitli ihbarlarda belediyelerin internet üzerinden emlak vergisi veya beyan bilgisini sorgulama sayfalarında yalnızca TC kimlik numarası girilerek vatandaşın emlak bilgilerine ulaşılmasının kişisel verilerin korunması açısından sorun … Okumaya devam et

Bütün Yazılar kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

KVKK NİN AVUKATLARLA İLGİLİ 20/05/2021 TARİHLİ 2021/511-512-513 SAYILI KARARI

Avukatların icra takip dosyalarındaki kişisel verilere vekâletname olmaksızın hukuka aykırı olarak erişim sağlaması ve Adalet Bakanlığı tarafından icra tevzi bürolarında görevli personel eliyle alacaklı vekili avukatlara borçluların alacaklı olduğu icra takip dosyalarında bulunan kişisel verilerin hukuka aykırı olarak aktarılması. Adalet … Okumaya devam et

Bütün Yazılar kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

KVKK’NIN WHATSAPP KARARI

WHATSAPP UYGULAMASI HAKKINDA YÜRÜTÜLEN RESEN İNCELEMEYE İLİŞKİN KAMUOYU DUYURUSU WhatsApp LLC (WhatsApp/veri sorumlusu) tarafından, WhatsApp uygulamasını kullanmak isteyen kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesine ve yurtdışında bulunan üçüncü taraflara aktarılmasına açık rıza verilmesini içerecek şekilde Hizmet Koşullarının ve Gizlilik İlkesinin güncellendiği, bu … Okumaya devam et

Bütün Yazılar kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

VERBİS KAYIT ZORUNLULUĞU UZATILDI

-Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2021 … Okumaya devam et

Bütün Yazılar kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

VERBİS KAYDI

VERBİS KAYDINIZI YAPTIRDINIZ MI? 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, gerçek veya tüzel kişilere büyük sorumluluklar ve riskler getirmiştir. VERBİS (Veri Sorumluları Bilgi Sistemi)  ise, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, kişisel veri işlemeye başlamadan önce kaydolmaları gereken ve … Okumaya devam et

Bütün Yazılar kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

KİŞİSEL VERİLER İDARİ PARA CEZALARI

1)Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde; 9.013,00 TL -180.264,00 TL arasında, 2)Veri güvenliği yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde; 27.040,00 TL -1.802,636,00 TL arasında, 3)Kurul kararlarını yerine getirmeme halinde; 45.066,00 TL – 1.802,636,00 TL arasında, 4)Verbis kayıt ve bildirim yükümlülüğünü ihlal halinde; 36.053,00 … Okumaya devam et

Bütün Yazılar kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI

Kişisel verilerin korunması amacı ile; -Eski dosyalarınızı, tüm evraklarınızı ve bilgisayarlarınızı kontrol edin. Buralardaki gereksiz kişisel verileri imha edin. -Eski çalışanlarınızın kişisel verilerini iş sözleşmesinin feshinden itibaren 5 yıl sonra imha edin. -İmha işlemini tutanak altına alın ve bu tutanağı … Okumaya devam et

Bütün Yazılar kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

VERBİS KAYDINIZI YAPTIRDINIZ MI?

UNUTMAYIN, SON GÜN 30 HAZİRAN 2020 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, gerçek veya tüzel kişilere büyük sorumluluklar ve riskler getirmiştir. VERBİS (Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi)  ise, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, kişisel veri işlemeye başlamadan önce … Okumaya devam et

Bütün Yazılar kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ İŞLEMENİN ŞARTLARI NELERDİR?

A)Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli veriler; Kamu sağılığının korunması amacı ile, Koruyucu hekimlik varsa, Tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi için, Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yürütülmesi için, Sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili … Okumaya devam et

Bütün Yazılar kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı