Sporda Sponsorluk Mevzuatları

İstanbul, 2010

Sporda sponsorlukla ilgili mevzuatların asıl dayanağı 1982 Anayasasının 59.maddesinde yer almaktadır. 1982 Anayasası madde.59: “ Devlet, her yaştaki Türk vatandaşlarının beden ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirleri alır, sporun kitlelere yayılmasını teşvik eder.

Devlet başarılı sporcuyu korur.”

Gerçek anlamı ile spor sponsorluğu tabiri ise, 2001 yılında 4644 sayılı Kanunla 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 3 maddesi değiştirilerek bu maddeye sponsorluk hakkında bir fıkra eklenmesi ile olmuştur.

3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununda yapılan son değişikliğe uygun olarak, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmenliğinde de uygun değişiklikler yapılmıştır ve sporda sponsorlukla ilgili olarak da bu yönetmenlik uygulanmaktadır.

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü Sponsorluk Yönetmenliğinin 1.maddesinde de sponsorluğun amacı belirtilmiştir. Buna göre; “sponsorluk, gerçek ve tüzel kişilerin federasyonlara, gençlik ve spor kulüplerine, sporculara, gençlik ve spor tesisleri ile faaliyetlerine sponsor olmaları ve reklam vermeleri ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.”

Gerek 3289 sayılı kanun gerekse kanunun uygulanması için düzenlenen yönetmenlikte zaman içerisinde çeşitli değişiklikler yapılmış ve sporda sponsorluğun alanı genişletilmeye çalışılmıştır. Nitekim mevzuatlarda düzenlenmeyen fakat zaman içerisinde ortaya çıkan güncel durumlar da mevzuatların geniş yorumlanması ile aşılmaya çalışılmaktadır.

Bu mevzuatlarda spor sponsorluğunun yapılabileceği alanlar, GSGM Yönetmenliğinin 5. ve 6. maddelerinde belirtilmiştir. Bunlar, sporcuların transfer bedelleri hariç, spor kulüplerinin, federasyonların, takım olarak veya ferdi sporcuların, kulüplerin desteklenmesi, spor tesislerinin bakım, onarım ve yapımının desteklenmesi, sportif araç ve malzemelerinin temininin sağlanması, Ulusal ve uluslar arası organizasyonların desteklenmesi, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ile Paralimpik Komitenin sportif faaliyetlerine ilişkin hizmetlerin desteklenmesidir.

Ayrıca bu mevzuatlarda sporda sponsor olacak gerçek veya tüzel kişilerin Genel Müdürlük tarafından belirleyeceği esaslar dahilinde reklam alabilmeleri, sponsorluk faaliyetleri çerçevesinde yapılacak harcamaların nasıl olacağı ve nasıl belgelendirileceği, sponsorluk faaliyetlerinin neleri kapsayabileceği belirtilmiştir.

Av. Bayram Ali Hacımustafaoğlu

____________________
Hülya İmamoğlu, “Spor Sponsorluğuna İlişkin Düzenleme Üzerine Bir Değerlendirme, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2009
Bu yazı Bütün Yazılar kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.