Doping-1

İstanbul, 2012

Doping; Dünya Dopingle mücadele Ajansı (WADA) tarafından yasaklanmış maddelerin veya yöntemlerin, gerek yarışmadan önce gerekse yarışma esnasında zihinsel veya bedensel performansı artırmak amacı ile sporcular tarafından bilinçli veya bilinçsiz olarak kullanılmasıdır.

Bu tanımda anlaşılacağı üzere dopingin var olabilmesi için iki unsur ön plana çıkmaktadır. Bunlardan birincisi sporcunun varlığı, ikincisi ise yasak maddeler ve yöntemlerin belirlenmiş olmasıdır. Yani doping yasağının ve yaptırımlarının uygulanabilmesi için bir sporcunun doping yapmış olmasının yanından aynı zamanda doping olarak adlandırılacak maddelerin ve yöntemlerin isim olarak listelenmiş ve belirlenmiş olması gerekmektedir. Burada dopingi kontrolüne tabi tutulabilecek sporculardan sadece kişileri anlamamak gerekir.6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanununun 4. ve 8. maddelerinde belirtildiği üzere, at yarışlarında atlarda dopingi kontrolüne tabi tutulmakta ve kontrol sonucunda da, at sahipleri, bunların vekilleri ve binicileri ile doping fiiline katıldıkları tespit edilmemiş olsa bile atların bakım, beslenme ve idman işleri ile doğrudan ilgili olan antrenör, at sahibi antrenör, seyisbaşı, seyis ve sair hizmetlilerinin cezalandırılacağı belirtilmiştir.

Gerek ulusal federasyonlar gerekse uluslararası kuruluşlar doping ile mücadeleye çok büyük önem vermektedirler, müşterek yaptırımlar ve cezalar getirmektedirler. Ülkemizdeki hemen hemen büten federasyonlar statülerinde ve talimatlarında doping ile ilgili yaptırımlar getirmişlerdir. Bu mücadele ile dopinge sıfır tolerans gösterilmekte ve sporculara çok büyük cezalar verilmektedir.

Av. Bayram Ali Hacimustafaoğlu

Bu yazı Bütün Yazılar kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.