Doping-2

İstanbul, 2012

5894 Sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanununun 3. maddesinde TFF’ye dopingle mücadele etme görevi verilmiştir. Bu amaç ile çıkartılan TFF Dopingle Mücadele Talimatı ile futboldaki doping ile mücadele ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Futbolcu herhangi bir yasaklı maddenin kendi vücuduna girmemesini sağlamak ile kendisi bizzat sorumludur. Bu yüzden, bir doping ile mücadele kuralının ihlal edildiğini belirlemek için futbolcunun yasaklı bir maddeyi veya yasaklı bir yöntemi kasıtlı, kusur veya ihmal neticesinde veya bilinçli olarak kullanıp kullanmadığı önemli değildir. Yasaklı bir maddenin veya yasaklı bir yöntemin kullanılmasında veya kullanılmaya teşebbüs edilmesinde başarılı veya başarısız olunup olunmadığı da önemli değildir.

Başarısız olunmuş olsa bile yasaklı maddenin veya yasaklı yöntemin kullanılması veya kullanılmaya teşebbüs edilmesi, doping ile mücadele kural ihlali için yeterlidir. TFF doping ile mücadelede kendi kurullarını ve kendi yargılama sürecini oluşturmuştur. Bu süreci TFF Profesyonel ve Amatör Disiplin Kurulları yürütmektedir. TFF Disiplin Kurulları bu süreci TFF Dopingle Mücadele Talimatında belirtilen kuralları ve cezaları dikkate alarak yürütür. Dopingle mücadelede yaptırımlar sadece futbolcuya karşı yapılmamaktadır. Aynı zamanda futbolcunun oynadığı futbol takımlarına da yaptırımlar uygulanmaktadır. Futbolcunun lig ya da turnuva esnasında Dopingle Mücadele Kuralı ihlâlinde bulunduğu anlaşılırsa, müsabakanın sonucu geçerli kabul edilir. Eğer bir takımın birden fazla futbolcusunun lig ya da turnuva esnasında Dopingle Mücadele Kuralı ihlâlinde bulundukları tespit edilirse, takım, bu futbolculara uygulanacak diğer yaptırımlara ek olarak puan silinmesi, bir müsabakadan, ligden veya turnuvadan ihraç veya başka disiplin cezaları alabilir. Turnuvadan men hâlinde, takımın turnuvayı sonlandırmasına izin verilmez ve daha önceki müsabakalar da dahil olmak üzere tüm müsabakalarda hükmen mağlup olmuş sayılır. Futbol Disiplin Kurullarının vereceği kararlara karşı itiraz edilebilir.

Bir uluslararası turnuvaya katılımdan doğan veya uluslararası düzeydeki futbolcuları ilgilendiren olaylarda verilen dopingi ile ilgili kararlara, CAS‟ın kurallarına uygun olarak yalnızca CAS nezdinde itiraz edilebilir. Ulusal düzeydeki futbolcuları ilgilendiren itirazlar ise, Disiplin Kurulları ve TFF Dopingle Mücadele Kurulu‟nun dopingle mücadele kuralları ile ilgili olarak vermiş olduğu kararlara karşı Tahkim Kurulu‟na itiraz edilebilir.

Av. Bayram Ali Hacımustafaoğlu

Bu yazı Bütün Yazılar kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.