Doping-3

İstanbul, 2012

Bir uluslararası turnuvaya katılımdan doğan veya uluslararası düzeydeki futbolcuları ilgilendiren olaylarda verilen dopingi ile ilgili kararlara, CAS‟ın kurallarına uygun olarak yalnızca CAS nezdinde itiraz edilebilir. Ulusal düzeydeki futbolcuları ilgilendiren itirazlar ise, Disiplin Kurulları ve TFF Dopingle Mücadele Kurulu‟nun dopingle mücadele kuralları ile ilgili olarak vermiş olduğu kararlara karşı Tahkim Kurulu‟na itiraz edilebilir.

Bir olaya bakan bir Dopingle Mücadele Kuruluşunun bir dopingle mücadele kuralı ihlalinin gerçekleşip gerçekleşmediğine ilişkin kararını WADA‟nın belirlediği makul süre içinde verememesi halinde, Dünya Dopingle mücadele Ajansı (WADA), sanki Dopingle Mücadele Kuruluşu bir dopingle mücadele kuralı ihlalinin gerçekleşmediğine karar vermiş gibi konuyu CAS nezdinde itiraz etme hakkına sahiptir.

TFF Doping Mücadele Talimatında yer alan bir doping ile mücadele kuralı ihlalinde bulunan bir futbolcu veya diğer kişi hakkında işlem yapma zaman aşımı, ihlalin gerçekleştiğine ilişkin iddianın tarihini takiben sekiz (8) yıldır. Dopingle Mücadele Talimatları‟nda yer alan kuralları ihlal eden kişiler için yargılamadan önce TFF tarafından verilen cezai tedbirdir. Bu talimatta futbolcudan kasıt, TFF’den lisanslı futbol oynayan tüm sporculardır. Yani bir kişi TFF’den lisanslı değilse bu talimat kendisine uygulanmaz. Çünkü bu kişi zaten TFF kurul ve kararlarının dışındadır.

Doping kontrolü iki türlüdür. Müsabaka dışı doping kontrolü; Müsabaka sırasında yapılmayan her türlü doping kontrolüdür. Müsabaka içi doping kontrol ise; Bir uluslararası federasyonun veya diğer ilgili doping ile mücadele kuruluşunun kurallarında aksi belirtilmediği sürece, futbolcunun katılacağı bir müsabakadan oniki saat öncesinde başlayan ve o müsabakanın bitimiyle sona eren süre ve o müsabaka ile ilgili olarak örnek alma sürecidir.

Av. Bayram Ali Hacımustafaoğlu

Bu yazı Bütün Yazılar kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.