Sporda Sponsorluk Uygulamaları

İstanbul, 2010

Sporda sponsorluk uygulamalarında, gerçek veya tüzel kişilerin sponsorluk yapmaları için bir takım usulü prosedürlerden ve bürokratik işlemlerden geçmeleri gerekmektedirler. Bu süreç içerisinde sponsor olmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler sponsorluk yönetmenliğinin 8. maddesinde belirlenen hususlara ek olarak bir takım ayrıntılara da dikkat etmeleri gerekmektedirler.

Öncelikle sponsorluk almak isteyenler eğer sporcular ise bunlar bağlı bulundukları federasyondan tescillerinin ve vizelerinin yapılmış olmaları gerekmektedir. Gençlik ve spor kulüpleri de sponsor alabilmeleri için tescil olmaları şarttır. Bu aşamadan sonra sponsorluk almak isteyenler, vergi ve sosyal güvenlik kurumlarına borcu olmayan ve takibata uğramayan gerçek veya tüzel kişi olan bir sponsor bulacaklardır. Sponsor bulunduktan sonra, sponsor ile yapılacak bu sözleşmenin bir örneği vergi dairesine, bir örneği de 10 gün içerisinde sponsorluk alan tarafından üst yazı ile birlikte Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Kuruluşları Dairesi Başkanlığı’na gönderilmek zorundadırlar.

Eğer sponsorluk tesis yapma, onarma veya bakım gibi işlerle ilgili ise, bu durumda belirtilenlere ek olarak yapılacak sponsorluk işleri ile ilgili her türlü teknik proje ve belgelerinde ayrıca gönderilmesi gerekmektedir.

Sponsorluk sözleşmesi eğer nakdi sponsorluk sözleşmesi ise, bu durumda mutlaka nakdi para yardımı banka vasıtası ile yapılacaktır, elden ödeme yapılmamalıdır. Banka tarafından verilen paranın yatırıldığına dair dekont belge olarak kabul edilir. Ayrıca nakdi para yatırılırken mutlaka açıklamaya “sponsorluk içindir” veya benzer bir ibareye yer vermek gerekmektedir.

Sponsorluk sözleşmesi aynı sponsorluk sözleşmesi ise, bu durumda eğer sponsorluk konusu mal dışarıdan satın alma yolu ile değil de, sponsorun kendisine ait bir mal üzerinden yapılıyor ise bu mal sponsorluk alanlara malı da belirginleştirerek teslim edilmedir, ayrıca malın gerçek piyasa değeri üzerinden değil de maliyet bedeli üzerinden sponsor alanlar adına fatura düzenlenmelidir. Eğer sponsorluğu konu aynı değerler sponsor tarafından dışarıdan satın alma yolu ile yapılıyorsa, mal sponsorluk alanlara malı da belirginleştirecek bir şekilde

tutanak ile teslim edilmelidir. Her iki durumda da düzenlenecek faturanın arka yüzü sponsor alan tarafında imzalanmalıdır ve faturanın ön yüzüne de “sponsorluk içindir” ibaresi yazılmalıdır.

Sponsorluk kapsamında Federasyonlara, sporculara, gençlik ve spor kulüplerine veya gençlik ve spor tesislerine yapılan sponsorluk harcamaları ile ilgili belgeler GSGM tarafından kontrol ve tasdik edilmelidirler. Aksi takdirde GSGM tarafından tasdik edilmeyen bu tarz sponsorluk harcamaları gider olarak gösterilemezler. Belirli miktarların üzerindeki sponsorluk harcamaları yeminli mali müşavirler tarafından da tasdik edilmelidirler.

Av. Bayram Ali Hacımustafaoğlu

____________________
Hülya İmamoğlu, “Spor Sponsorluğuna İlişkin Düzenleme Üzerine Bir Değerlendirme, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2009
Bu yazı Bütün Yazılar kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.