Kentsel Dönüşüm Hakkında-1

İstanbul, 2012

Kamuoyunda kentsel dönüşüm uygulamaları olarak bilinen “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmiştir. Bu yazımızda Kanun ile ilgili bazı tespitlerde ve değerlendirmelerde bulunacağız.

Bu kanunda yetkili kurum olarak belirtilen İdare ile; Belediye sınırları içerisindeki yerler için Belediyeleri, Belediye sınırları dışındaki yerler için ise İl Özel İdareleri kastedilmektedir. Bakanlık ile de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kastedilmiştir. Bu Kanun ile bütün eski binaların yıkılması gibi bir durum söz konusu değildir. Öncelikle yıkılacak binaların yani riskli binaların tespit edilmesi gerekmektedir. Bunun için yapı sahipleri kendi inisiyatifi ile Bakanlıkça yetki verilmiş kurum veya kuruluşlardan bu tespitinin yapılmasını isteyebilirler. Eğer yapı malikleri bu tespiti kendileri inisiyatifleri ile yaptırmazlar ise veya İdare tarafından kendilerine verilen süre içerisinde yaptırmazlar ise bu kez idare bu tespiti kendisi yapabilir. İdarenin yapmış olduğu yapının riskli olup-olmaması ile ilgili tespite yapı malikleri itiraz edebilirler. Bu itirazlar oluşturulacak heyetler tarafından bu kez kesin olarak kararı bağlanır. İdarenin kendisinin yapmış olduğu tespit ile ilgili masraflar ise yapı sahiplerinden tahsil edilecektir. Bunun için bu masraflar tapu kütüğüne işlenir. Tapu kütüğüne sadece yapılan tespit masrafları değil, aynı zamanda eğer yapı riskli ise buda işlenir. Bu durumda artık bu yapının riskli olduğu herkes tarafından bilinecektir. Böylece riskli yapının devrinin, kiralanmasının veya tasarrufunun da önüne geçilmiş olunmaktadır.

Ayrıca eğer riskli alan veya rezerv alanı içerisinde kalıyorsa ve uygulama bütünlüğü içerisinde eski-yeni bütün yapılar için birlikte değerlendirme ve imar düzenlemesi yapma mecburiyeti varsa, bu kez yeni binalarda bu Kanun çerçevesinde yıkılabilecektir.

Bu kanun ile Bakanlık, İdare veya TOKİ, riskli alanlardaki her türlü imar ve yapılaşma işlemlerini geçici olarak durdurabilmektedir. Ayrıca Bakanlık bu taşınmazlarla ilgili her türlü plan ve proje yapmaya, taşınmazları satın almaya, inşaat yapmaya, yaptırmaya ve benzer birçok işler için yetkili kılınmıştır.

Av. Bayram Ali Hacımustafaoğlu

Bu yazı Bütün Yazılar kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.