Profesyonel Futbolcu Sözleşmelerinde Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

İstanbul, 2010

Profesyonel Futbolcu Sözleşmesinin imzalanması ile gerek kulüp gerekse profesyonel futbolcu hem bir takim haklar kazanmış olur, hem de bir takım yükümlülükler altına girmiş olur. Bu haklar ve yükümlülükler sözleşme taraflarının birbirlerine karşı olabileceği gibi, aynı zaman işin mahiyeti gereği sözleşmeye taraf olmayanlara karşı da bazı haklar veyükümlüler vardır.

1-Tarafların Birbirlerine Karşı Hak ve Yükümlülükleri

Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatının 21 ve 22 inci maddesinde kulüplerin ve futbolcuların hak ve yükümlülükleri belirlenmiştir. Buna göre kulüpler profesyonel futbolcu sözleşmesinin kendilerine yükledikleri edimlerin yanı sıra,

a-Futbolcuların eğitimi ve sağlığı için uzman teknik direktör, antrenör, masör ve doktor temin etmek,

b-Futbol faaliyetlerinin gerektirdiği spor malzemelerini temin etmek,

c-Hazırlayacakları iç yönetmeliklerini ve/veya disiplin talimatlarını imza karşılığında futbolcuya teslim veya noter aracılığı ile tebliğ etmek,

d-Futbolcularına verdikleri para cezalarına ait kararlarını, nedenleri, tutarları ve noterden onanmış karar örnekleri ile birlikte karar tarihinden itibaren engeç 15 gün içende futbolcuya ve TFF’ye bildirmek,

e- Kadro dışı bıraktıkları futbolculara, antrenman yapabilmeleri için en az bir antrenör nezaretinde saha tahsis etmek,

f- Kulüpler, profesyonel futbolcularını yurt içinde ve dışında yapacakları maçlarda, antrenmanlarda, antrenmanlara gidiş ve gelişlerde, taşıt vasıtalarında meydana gelmesi muhtemel kazalar ve sakatlıklar için kısmi ve daimi maluliyet ve ölüm hallerine karşı TFF tarafından belirlenmiş özel sigorta şirketlerine sigorta ettirmek zorundadırlar.

Buna karşılık profesyonel futbolcular, profesyonel futbolcu sözleşmesinin kendilerine yükledikleri edimlerin yanı sıra;

a- Müsabakalara katılmak için kendisi tarafından yapılması gereken işlemleri takip etmekve tamamlamak, gerekli belgeleri temin etmek,

b- TFF’nin ve kulübün düzenlediği kurs, ders ve konferanslara katılmak,

c- Hastalık veya sakatlık nedeni ile alınacak istirahat raporlarını beş gün içerisinde kulübüne ve TFF’ye bildirmek, (Bildirmediği takdirde futbolcu bir hak talebinde bulunamaz.)

d- Kulübü tarafından usulüne uygun verilmiş para cezalarına karşı tebellüğ tarihinden itibaren 1 ay içinde Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na başvurmak, zorundadırlar.

2-Tarafların Üçüncü Kişilere Karşı Yükümlülükleri

Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi ile sadece sözleşmenin tarafları birbirlerine karşı yükümlüler yüklenmezler, aynı zaman diğer bazı yükümlülükler altına da girerler.

Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatının 9.maddesine göre profesyonel futbolcular milli takımlara çağrılmaları halinde milli müsabakalara ve hazırlık çalışmalarına katılmak zorundadırlar, kulüpler ise milli amaç için futbolculara gerekli izinleri ve kolaylıkları sağlamak zorundadırlar.

Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyenler hakkında Futbol Disiplin Talimatının 9. maddesi gereğince;

“Yayın yolu ile veya yazılı tebligata rağmen haklı bir sebebi olmaksızın resmi veya özel milli müsabakalara veya hazırlık çalışmalarına katılmayan veya geç katılan veya çalışma ve müsabaka yerini terk eden futbolcular iki aydan bir yıla kadar müsabakalardan men cezası ile cezalandırılır.

İhlalin niteliğine göre futbolcunun bağlı bulunduğu kulübe de 10.000.-YTL ila 250.000. YTL arasında para cezası verilir”. Hükmünü içermektedir.

Av. Bayram Ali Hacımustafaoğlu

Bu yazı Bütün Yazılar kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.