Kamulaştırma -1-

İstanbul, 2012

Kamulaştırmasız el atmayı ikiye ayırarak incelemek gerekmektedir. Birincisi kamu gücünü elinde tutan idareler satın alma veya kamulaştırma gibi her hangi bir hukuki işlem yapmaksızın, bir kimsenin gayrimenkulüne el koyar ve bir şekilde o gayrimenkulü fiilen kullanmaya başlar. İşte kamulaştırmaksızın el atma tam da bu tanıma uymaktadır.

İkincisi ise, kamu gücünü elinde bulunduran idareler bu kez kişilere ait gayrimenkulleri fiilen kullanmamaktadır, gayrimenkul üzerinde her hangi bir yapılaşma yapılmamaktadır, gayrimenkulün her hangi bir şekilde kullanılması söz konusu olmamaktadır. Fakat kamu gücünü elinde bulunduran idare düzenleme yetkilerini kişilerin aleyhine olacak şekilde kullanmaktadırlar. Böylece gayrimenkulle ilgili olarak idarelerin yapmış oldukları bu düzenlemeler nedeni ile kişiler kendisine ait olan gayrimenkullerini kullanamamaktadırlar, bu gayrimenkullerine izin ve ruhsat alamamaktadırlar. İşte buna da fiili el atmadan farklı olarak hukuki el atma denmektedir.

            Av. Bayram Ali Hacımustafaoğlu

Bu yazı Bütün Yazılar kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.