Profesyonel Futbolcu Sözleşmelerinin Sona Ermesi

İstanbul, 2010

1-Fesih

Fesih, taraflarından birinin sözleşmeyi tek taraflı olarak ortadan kaldırma iradesidir. Taraflardan birinin sözleşmenin hükümlerine aykırı davranması durumunda, diğer taraf sözleşmeyi Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı’nın 24 veya 25.maddelerine göre fesih edebilir.

2-Tarafların Anlaşması İle

Profesyonel Futbolcu Sözleşmeleri karşılık irade beyanı ile kurulabildiği gibi, yine aynı şekilde tarafların karşılıklı irade beyanları ile de ortadan kaldırılabilir. Bu durumda taraflar artık yapmış oldukları sözleşmelerin hükümlerini uygulamak istememektedirler, sözleşme ile karşılıklı doğan hak ve borçlardan vazgeçmektedirler.  Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı’nın 23. maddesinde bu durum belirtilmiştir. Karşılıklı fesih halinde her hangi bir şekil şartı ön görülmemiş olmasına rağmen yinede TFF kayıtlarına işlenmesi için yazılı olarak yapılması gerekmektedir.

3-Kendiliğinden Sona Ermesi

a-Kulübün Tüzel Kişiliğini Kaybetmesi

Kulüpler dernek şeklinde veya Anonim Şirket şeklinde kurulabilirler. Dernek şeklinde ise, dernek niteliğinin kaybedilmesi halinde Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi kendiliğindensona erer. Kulüp hak ve fiil ehliyetini kaybetmiş olur.

Kulüp Anonim şirket şeklindeki kurulmuş ise, bu durumda şirketin sadece iflası sözleşmeyi kendiliğinden geçersiz kılmaz. Çünkü bu durumda iflas halinde vardır ve iflas halinde Anonim Şirket olan kulübün idaresi tasfiye memuru eliyle devam eder. Ancak tavsiye memuru gerek görmesi halinde Profesyonel Futbolcu Sözleşmesini haklı sebeple sonaerdirebilir. Futbolcu ise haklı fesih şartları gerçekleşmiş ise kendisine sözleşmeyi sonaerdirebilir. Aksi durumlarda sözleşme geçerlidir.

b-Futbolcunun Ölümü

Profesyonel Futbolcu Sözleşmeleri diğer sözleşmelerden farklı olarak şahsa sıkı sıkıya bağlı sözleşmelerdir. Çünkü bu sözleşme yapılırken bizzat futbolcunun yetenekleri dikkate alınarak yapılmıştır. Bu nedenle futbolcunun ölümü ile Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi de kendiliğinden ortadan kalkar.

c-Sözleşmenin Süresinin Dolması

Profesyonel Futbolcu Sözleşmesinin esas unsurlarından biri, sözleşmenin başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirtilmiş olmasıdır. İşte sözleşmede belirtilmesi zorunlu olan bu tarihlerin dolmuş olması halinde başkaca bir fesih iradesine gerek kalmaksızın sözleşme kendiliğinden sona ermiş sayılır.

d-Bozucu Şartın Gerçekleşmesi

Taraflar ortak iradeleri ile sözleşmeyi tanzim ederken, ileride gerçekleşebilecek ve sözleşmenin uygulanmamasını gerektirecek bozucu şartlar getirebilirler. İşte belirtilen bu şartların gerçeklemesi halinde sözleşme hüküm ifade etmez. İleri tarihte gerçekleşebilecek bozucu şartlar Profesyonel Futbolcu Sözleşmesinin özel hükümler kısmında belirtilebilir. Fakat ileri tarihli bozucu şartın gerçekleşmiş olması halinde sözleşme kendiliğinden ortadan kalmaz, sadece taraflara sözleşmeyi fesih etmek için haklı bir sebep oluşturmaktadır. Yani taraflar yine karşılıklı anlaşma ile sözleşmeyi fesih etmelidirler.

Av. Bayram Ali Hacımustafaoğlu

___________________

Şeref Ertaş, Hasan Petek, Spor Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara:2005
Kısmet Erkiner, Ali Soysüren, Spor Hukuku Dersleri, Kadir Has Üniversitesi, 2007
Bu yazı Bütün Yazılar kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.