Yola Terk -1-

İstanbul, 2012

Yola terk; kişilere ait gayrimenkullerin tamamı veya bir kısmı imar planlarında yol, kaldırım, yeşil alan, park ve benzeri kamu hizmetine tahsil edilecek bir şekilde düzenlenmiş olabilir. Bu durumlarda gayrimenkul sahiplerinin kamu yararına buraları bedelli veya bedelsiz olarak terk ettikleri görülmektedir.

Genellikle müteahhitler bir arsa üzerinde inşaat yapabilmeleri için idarelerden/Belediyelerden almaları gereken izin/ruhsat işlemleri esnasında, ilgili idareler tarafından gayrimenkulün bir kısmının yola terk edilmesi istenmektedir. Aksi durumlarda ruhsat için belediyelere müracaat eden kişilere ruhsat verilmemektedir.

Yola terk gayrimenkul sahiplerinin kendi iradeleri ile gayrimenkullerinin bir kısmını idarelere bırakmalarıdır. Fakat aslında burada idareler tarafından gayrimenkul sahiplerine bir zorlama yapılmaktadır. Her ne kadar kişiler kendi iradeleri ile gayrimenkullerinin bir kısmını idarelere terk etmekteyse de, aslından gayrimenkul sahipleri buna mecbur bırakılmaktadırlar. Çünkü aksi durumlarda kendilerine idare tarafından ruhsat verilmemektedir. Bu nedenle burada bir serbest iradenin var olduğundan bahsedilemez.

Av. Bayram Ali Hacımustafaoğlu

Bu yazı Bütün Yazılar kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.