Yola Terk -2-

İstanbul, 2012

Uygulamada yola terk diye tanımlanan bu tarz uygulamaların hiçbir hukuki dayanağı bulunmamaktadır. İdarelerin kişilerin mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerinin bir kısmını alma hakları yoktur. Yine kişiler kendi mülkiyetlerinde bulunan gayrimenkullerinin bir kısmını idareye hukuken bedelli veya bedelsiz olarak terk etmek zorunda değildirler. Eğer idareler kişilerin mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin tamamına veya bir kısmına kamu yararı için ihtiyacı varsa, bu durumda kamulaştırma hükümlerini uygulamaları gerekmektedir.

Bu nedenle kişilerin mülkiyet haklarını korumaları gerekmektedir, eğer gayrimenkullerinin bir kısmı veya tamamı kamu hizmeti için kullanılacak olsa bile bunun bedelinin ilgili idareden tazmin etme hakları bulunmaktadır.

 Av. Bayram Ali Hacımustafaoğlu

Bu yazı Bütün Yazılar kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.