Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) -1-

İstanbul, 2012

3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesinde belirtilen Düzenleme Ortaklık Payı maalesef sürekli olarak yanlış değerlendirilmektedir. Her şartta gayrimenkul sahiplerinin aleyhine yorumlanmıştır. Böylece fiili bir durum yaratılmıştır.

Düzenleme Ortaklık Payı (DOP)’ın asıl amaca kadastral parsellerin imarlı parsel haline getirilmesidir. Yani imar düzenlemesi yapılmamış bir bölgede yer alan birden çok imarsız parsellerin harmanlanarak küçüklemesi ve yeni parsellerin meydana getirilmesidir.

Bu şekilde parsellerden kesilerek meydana getirilen alanlar ancak yol, meydan, yeşil alan, ibadet alanı gibi kamu hizmetlerine tahsis edilebilir. Her bir parselden ayrı ayrı kesilecek oran %40 geçemez. Bu oran duruma göre idarece kararlaştırılacaktır. Fakat idareler bu yetkilerini kötüye de kullanmaktadırlar. İmar Kanununun kendilerine vermiş olduğu en fazla %40 kadar alma haklarını her nedense sonuna kadar kullanmaktadırlar. Ayrıca bu oran her bir parsel için eşit olarak ayarlanmalıdır, parseller arasında farklılık olmamalıdır.

Av. Bayram Ali Hacımustafaoğlu

Bu yazı Bütün Yazılar kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.