Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) -2-

İstanbul, 2012

Uygulamada fiili bir durum yaratılmıştır. Sanki idarenin her şart altında gayrimenkulün yüzölçümünün %40’i alma hakkı varmış gibi düşünülmektedir. Oysaki idarenin her şart altında kamu hizmetine sunulacak olsa bile kişilere ait olan gayrimenkulün %40’ı alma hakkı yoktur.

Çünkü Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi ile yapılan imar ve arsa düzenlemeleri ile ilgili olarak Belediyelere yeni arsalarda oluşacak değer artışları karşılığında eski arsanın yüzde kırkına kadar yüz ölçümden düşülebileceği belirtilmiştir. Bu maddenin uygulanmasında iki husus bulunmaktadır.

Birinci husus uygulamada DOP dedikleri Düzenleme Ortaklık Payı, aslında bedelsiz olarak Belediyelere/İdareye terk edilecek veya Belediyelerin bedelsiz olarak alma hakları olan bir durum değildir. Kanun hükmü açık olduğu üzere DOP ile Belediyelerce oluşturulacak yeni parsellerdeki/arsalardaki bedel artışına karşılık olarak bu kez nakit değil de, eski arsanın yüzde kırkına kadar (en fazla yüzde kırkına kadar, yüzde kırkı değil) yeni arsanın yüz ölçümünün düşürülebileceği belirtilmiştir. Yani Belediyelerin arsanın yüz ölçümünün yüzde kırkına kadar bedelsiz alabilmeleri ancak yeni arsanın değerindeki artışa karşılık gelmektedir.

Av. Bayram Ali Hacımustafaoğlu

Bu yazı Bütün Yazılar kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.