Profesyonel Futbolcu Sözleşmelerinin Unsurları

İstanbul, 2010

Profesyonel Futbolcu Sözleşmeleri kişiye bağlı sözleşmelerdir. Kulüpler  profesyonel futbolcularla  profesyonel futbolcu sözleşmeleri yaparken, futbolcuların şahsi becerilerini göz önünde bulundurarak sözleşme yapmaktadırlar. Bu nedenle profesyonel futbolcu sözleşmeleri futbolcuların şahsına bağlı sözleşmelerdir, devredilemezler, kiraya verilemezler ve mirasçılara intikal etmezler.

Profesyonel futbolcu sözleşmelerinde kulüpler profesyonel futbolculara belirli bir ücret ödemek yükümlülüğü altındadırlar. Profesyonel futbolcuların aldıkları ücreti ikiye ayırabiliriz.

Aylık Ücret: Profesyonel futbolcuya kulübe tarafından sözleşme süresince sözleşme esasları dahilinde ödenecek aylık ücrettir. Bu ücret asgari ücret tutarından az olamaz.

Transfer Ödemeleri: Profesyonel futbolcu ile kulübün aylık ücret dışında para veya değeri para ile ölçülebilen diğer ödemeleri kapsar. Eğer ödemeler peşin yapılmayacaksa, vade tarihi ve miktarı tip sözleşmede belirtilmek zorundadır. Aksi halde Borçlar Kanununun genel ilkeleri veya Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transfer Talimatına göre dönemsel borçlar ay sonunda, diğer borçlar ise sözleşme süresine bölünmek suretiyle ait olduğu ay sonunda ödenir.

Eğer futbolcu ücret almaksızın futbol oynuyor ise, bu durumdaki futbolcu ancak amatör futbolcu olarak kabul edilir. Diğer hizmet sözleşmelerinde ücret kesin olarak belirtilmek zorunda değildir ve sözleşmenin esas unsurlarından değildir. Fakat profesonel futbolcu sözleşmelerinde ise ücret konusunda kesin anlaşma şarttır, diğer konularda zımni anlaşma olabilir fakat ücret ile ilgili zımni bir anlaşma olamaz. Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transfer Talimatının 17.maddesine göre profesyonel futbolculara aylık asgari ücret tutarının altında bir ücret ödenemez. Yine aynı talimatın 2.maddesinde ücreti, para veya para ile ölçülebilecek diğer değerler şeklinde tanımlamıştır. Sözleşmede ücretin ay, gün, maç başına gibi ne şekilde ödeneceğine belirtilmelidir.

Profesyonel futbolcu sözleşmelerinde, futbolcular belirli bir hizmeti futbolcunun yetenekleri ölçüsünde yapmakla yükümlüdürler. Ayrıca belirli bir sonucun meydana getirilmesini sağlamakla yükümlü değildirler. Örneğin profesyonel bir futbolcu kulübü ile yapacağı hizmet sözleşmesi ile her maç gol atma yükümlülüğü altına giremez. Fakat sözleşmede her maç gol atması halinde veya her maçın kazanılması halinde futbolcular lehine ekstra menfaatler sağlanabilir. Aynı şekilde, bir sezonda hiç gol yemeyeceğini, yediği her gol için cezaî şart ödeyeceğini üstlenen bir kalecinin bu taahhüdü de geçerlidir.

Profesyonel futbolcu sözleşmeleri belirli bir süre ile yapılmalıdır. Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transfer Talimatının 16.maddesinde bu süreler belirtilmiştir. Buna göre sözleşmelerin süresi en fazla 5 yıl olabilir. Ancak 18 yaş altındaki futbolcuların imzalayacakları sözleşmelerin süresi en fazla 3 yıl olabilir. Ancak sözleşmelerin bitiş tarihleri her zaman 31 Mayıs olacaktır. Fakat sözleşmelerin bitiş tarihinden sonra resmi müsabakaların devam etmesi halinde sözleşmelerin süresi müsabakaların bitim tarihine kadar uzamış sayılır.

Eğer yeni sözleşmenin tescili esnasında, imzalandığında yürürlükte olan sözleşmenin bakiye süresi ile yeni sözleşmenin süresi birlikte dikkate alınır ve toplam sürenin beş yılı aşması halinde yeni sözleşme, toplamda beş yılı aşmayan kısım için tescil edilir. Ancak, yürürlükte olan sözleşme sezon sonunda sona erecek ise, mevcut kulüple beş yıl süreli olarak yapılan yeni sözleşme tescil edilir.

Profesyonel futbolcu sözleşme gereğince kulübüne bağımlıdır. Bu bağımlılık ilişkisinde kulüp futbolcuya ne zaman ve nerede nasıl çalışacağını söyleyebilir. Bu kulübün amacına ve ihtiyacına göre değişir.

Profesyonel Futbolcu Sözleşmelerinin kurulabilmesi için tarafların yazılı olarak anlaşması şarttır. Bunun için Türkiye Futbol Federasyonu tarafından hazırlanmış tip sözleşmelerin imzalanmış olması gereklidir. Ayrıca bu tip sözleşmesinde “ÖZEL HÜKÜMLER” başlığı altında bir başka bölüm vardır. Bu bölümde taraflar talimatlara, kişilik haklarına, genel ahlaka ve kamu düzenine aykırı olmayan hükümler kararlaştırabilirler.

Av. Bayram Ali Hacımustafaoğlu

_______________________________
Şeref Ertaş, Hasan Petek, Spor Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara:2005
Faruk Baştürk, İş Hukukunda Profesyonel Futbolcu, Beta Yay.,İstanbul 2007
Kısmet Erkiner, Ali Soysüren, Spor Hukuku Dersleri, Kadir Has Üniversitesi, 2007
Bu yazı Bütün Yazılar kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.