Kentsel Dönüşüm Hakkında -8

istanbul, 2012

Riskli yapının yıktırılması aşamasında, Tapu Sicil Müdürlüğünce yapılan ve en az altmış gün içerisinde yapının yıkılması gerektiği tebligatına rağmen yapının maliklerince yıkılmadığının yerinde yapılan tespit ile anlaşılması üzerine, bu kez Müdürlükçe otuz günden az olmamak üzere yapı maliklerine ek bir süre verilir ve bu husus taşınmaz maliklerine tebliğ edilir. Bu tebligatta verilen ek süre içerisinde yapının yıkılması gerektiği aksi halde yapının idare tarafından yıktırılacağı ve yıkım masraflarının kendilerinden talep edileceği belirtilir. İdarece yapılan bu yıkım masrafları Tapu Sicil Müdürlüğüne de bildirilir ve tapu siciline işlenmesi sağlanır.

Av. Bayram Ali Hacımustafaoğlu

Bu yazı Bütün Yazılar kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.