Kentsel Dönüşüm Hakkında -9

istanbul, 2012

Taşınmaz maliklerinin hakları, yıkılan taşınmazın maliklerine öncelikle aynı yerde yapılacak yeni konut ve işyerlerinden verilmesi için sözleşme imzalanır. Yapılacak değer tespitinde, eğer taşınmazın malikinin ilgili kurumdan alacağı olursa, taraflar arasında yapılmış anlaşmaya göre nakit olarak veya kamu hizmetine ayrılmamış taşınmazlar şeklinde ayni olarak bu alacak ödenebilir. Eğer taşınmazın sahibi ilgili kuruma borçlu kalırsa bu durumda da kalan borç taksitler halinde ilgili kuruma ödenir.

Burada tespit edilecek taşınmazın bedeli, inşaat maliyet bedelidir. Fakat bu bedelin hesaplanmasında, uygulama alanında gerçekleştirilecek yapım ihaleleri sonrası gerçekleşen, ihale bedeli, arsa edinim bedeli, proje giderleri, yıkım ve nakliye giderleri, taşınmaz değerinin tespiti masrafları, zemin iyileştirme giderleri ve müşavirlik giderleri gibi giderlerde dikkate alınır.

Uygulama alanı içerisinde bulunan kiracılar ise, riskli yapıların maliklerine konut veya iş yeri verilmesinden sonra eğer artan konut veya iş yeri kalırsa bu durumda kalan bu yerler için kiraca olarak hak talep edebilmektedirler. Ayrıca kiracılar bu yerlerden en az bir yıl süre ile ikamet etmiş veya iş yeri işletmiş olması gerekmektedir. Bu şekilde kiracı olanlarla da ilgili kurum sözleşme yapabilir.

Av. Bayram Ali Hacımustafaoğlu

Bu yazı Bütün Yazılar kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.