Profesyonel Futbolcu Sözleşmelerinde Şekil

İstanbul, 2010

Genel anlamda hizmet sözleşmeleri her hangi bir şekli tabi değildir, kanunda açıkça ön görülmediği müddetçe şekil serbestisi vardır. Fakat Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transfer Talimatının 13.maddesinde bir profesyonel futbolcunun tescil edilebilmesi için taraflar arasında yapılmış “PROFESYONEL FUTBOLCU SÖZLEŞMESİ” veya “GEÇİCİ TRANSFER SÖZLEŞMESİ” nin bulunması gerektiği belirtilmiştir. Bu sözleşmenin TFF’ye ibrazı zorunludur. Eğer sözleşme yabancı bir dilde yazılmış ise Türkçe tercümesinin de eklenmesi şarttır.

Bazen futbolcular veya kulüp boş sözleşmeyi de imzalayabilmektedirler. Bu sözleşmelerde geçerli olup, sonradan anlaşmaya aykırı olarak doldurulduğunu ispat yükü bunu iddia edene düşmektedir. Aksi durumdu sözleşmede belirtilen yükümlülükler taraflarca yerine getirilmek zorundadır.

Profesyonel Futbolcu bir transfer ve tescil döneminden sadece bir kulüp ile sözleşme yapabilir. Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transfer Talimatının 11.maddesinde belirtildiği üzere “Bir futbolcu için, aynı anda birden fazla kulüp adına lisans verilemez.”

Bazen taraflar arasında TFF’ye sunulan tip sözleşmesinden başka sözleşmelerde yapılmaktadır. Eski talimatta TFF’ye sunulmayan sözleşmeler geçerli olarak kabul edilmemekteydi ve taraflara Futbol Federasyonu Disiplin Talimatına göre disiplin cezaları verilmekteydi. Fakat yeni talimatta bu yönde bir düzenleme yoktur, taraflar birden fazla sözleşme yapabilirler. Ayrıca taraflar arasında çıkan ihtilaflarda TFF’ye sunulmamış sözleşmelerde ihtilafların çözümünde Uyuşmazlık Çözüm Kurulu ve Tahkim Kurulu tarafından karara bağlanmaktadır.

Taraflar arasındaki sözleşmede tarafların tebligata yarar adreslerinin de ayrıca gösterilmesi gerekmektedir. Bu adreslere yapılan tebligatlar geçerli olarak kabul edilir. Taraflar adreslerindeki değişiklikleri yazılı olarak bildirmek zorundadırlar. Eğer futbolcukulüp tesislerinde ikamet ediyorsa, ayrıca sözleşmede bir başka tebligat adresi de bildirilmek zorundadır.

Genel olarak Borçlar Kanunu anlamda işin mahiyeti gereği sözleşmeyi uygulanamaz kılacak durumlar hariç, sözleşme yapılırken her hangi bir zaman ön görüşmemiştir. FakatProfesyonel Futbolcu Sözleşmesi yapacak taraflar Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transfer Talimatının 12.maddesi uyarınca ancak TFF tarafından belirlenen transfer ve tescil dönemleri içinde tescil edilebilirler.

PFSTT’nın 16. maddesinin dördüncü fıkrasına göre; futbolcu ile sözleşme imzalayan kulüp, bu sözleşmenin geçerliliğini sağlık muayenesinin olumlu sonuçlanması koşuluna bağlayamaz. Bu tür hususların sözleşme imzasından önce kulüp tarafından tetkiki, kulübün sorumluluğundadır. Aksi takdirde yeni kulüp, eski kulüplerin ve futbolcunun sözleşmeden doğan tüm haklarını Federasyonca sözleşme tescil edilmese dahi ödemek zorundadır.

Av. Bayram Ali Hacımustafaoğlu

_______________________________
Şeref Ertaş, Hasan Petek, Spor Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara:2005
Faruk Baştürk, İş Hukukunda Profesyonel Futbolcu, Beta Yay.,İstanbul 2007
Kısmet Erkiner, Ali Soysüren, Spor Hukuku Dersleri, Kadir Has Üniversitesi, 2007
Bu yazı Bütün Yazılar kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.