Sporcuların Askerlik Durumları

İstanbul, 2011

Sporcuların askerlik görevlerinin tehir edilebilmesi 11/06/2008 tarihli 5768 Sayılı Kanun ile değiştirilmiş 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35/E-3. maddesi ile düzenlenmiştir. Bu maddeye göre; Aktif spor hayatının aşağıda belirtilen şartlarda devam ettiğinin belgelendirilmesi ve müteakip sevk tehirleri için Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek oran kadar kadroya girmek kaydıyla;

a) Olimpiyat oyunları, Dünya ve Avrupa şampiyonaları ile uluslararası müsabakalarda ilk üç dereceye giren sporcular ile bu dereceleri alan takımların kadrolarında yer alan sporcuların,

b) A Büyükler Milli Takım kadrolarında yer alan sporcuların,

c) Türkiye Profesyonel 1 inci veya 2 nci futbol liglerinde yer alan takımların kadrolarında bulunan profesyonel futbolcuların,

ç) Üç ve daha fazla ligi bulunan diğer spor dallarında, en üst iki ligde yer alan takımlar ile en az iki ligi bulunan spor dallarında, en üst ligde yer alan takımların uluslararası kuralların öngördüğü sayıdaki sporcuların,

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün veya ilgili özerk federasyon başkanlıklarının teklifi üzerine, 38 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar askere celp ve sevkleri tehir edilebilir.

Kanun maddesinde geçen bazı hususlar da özel yönerge ile tanımlanmış ve açıklanmıştır. Buna göre;

Sevk Tehiri; Askerliğine karar alınan yükümlülerin, yasada yazılı sebeplerden dolayı sevklerinin ileri bir tarihe ertelenmesini,

Sevk Tehir Dönemi; Sevk tehirinin başladığı tarih ve bittiği tarih arasındaki dönemi,

Federasyon; Spor faaliyetlerini, ilgili Bakanlığın onayı ile milli ve milletler arası kurallara göre yürütmek, teşkilatlandırmak ve geliştirmek amacıyla Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde veya özerk olarak oluşan kuruluşları,

Sporcu; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan federasyonlar ile özerk federasyonlarda, kulüpler adına veya ferdi olarak tescil suretiyle aktif spor hayatlarını sürdürenleri,

Kadro; Uluslar arası kurallara göre müsabakalarda fiilen yer alanlar ile yedek olan sporcuların toplam sayısını,

Lig; Federasyonlara bağlı spor kulüplerinin oluşturduğu, bunların birbirleri ile belli yöntem ve kurallara göre karşılıklı ve deplasmanlı olarak karşılaşmalarını sağlayan, en az 8 takımdan oluşan düzenlemeleri ifade eder.

Olimpiyat Oyunları, Dünya ve Avrupa Şampiyonaları ile uluslar arası müsabakalarda ilk üç dereceye giren sporcular ile bu dereceleri alan takımların kadrolarında yer alan sporcuların sevk tehirleri yapılabilir. İlk defa sevk tehirinde bulunacak sporcuların, ilk üç dereceye girmesi veya bu dereceleri alan takımların kadrolarında bulunması gerekmektedir. Devam eden sevk tehirlerinde ise, bir sonraki şampiyonaya kadar geçen sürelerdeki her erteleme döneminde yapılan uluslar arası resmi müsabakaların en az birinde takım kadrosunda bulunmaları ve bir sonraki aynı şampiyonada da ilk üç dereceye girmeleri gerekmektedir. Ancak sevk tehiri süreleri içinde Olimpiyat Oyunları, Dünya ve Avrupa Şampiyonası ile uluslar arası müsabaka yapılmamış ise bir defaya mahsus bu şartlar aranmaz.

A/Büyükler Milli Takım kadrosunda yer alan sporcular ilk defa sevk tehirinde bulunacaklarsa, son bir yıl içerisinde en az bir kez A/Büyükler Milli Takim kadrosunda yer almış olmaları gerekmektedir. Devam eden sevk tehirlerinde ise, bir önceki erteleme döneminde yapılan uluslar arası müsabakaların en az birinde milli takım kadrosunda bulunmaları gereklidir. Fakat sevk tehiri süresi içinde Milli Takım düzeyinde müsabaka yapılmamış ise bir defaya mahsus olmak üzere bu şart aranmaz.

Türkiye Profesyonel Futbol 1 inci veya 2 inci Liglerinde yer alan takımların kadrolarında bulunan futbolcuların ilk defa sevk tehirlerinde, takımları ile aralarında sözleşmelerinin bulunması gerekmektedir. Devam eden sevk tehirlerinde ise, halen kadrosunda bulunduğu takımın bir önceki erteleme dönemindeki futbol ligi müsabakalarının en az 1/3 ünde takımının kadrosunda bulunmaları gerekmektedir. Fakat sezon başında Futbol Federasyonuna isimleri bildirilen üçüncü kalecilerin devam eden sevk tehiri teklifleri için bu şart aranmaz.

Üç ve daha fazla ligi bulunan spor dallarında en üst iki ligde yer alan takımlar ile en az iki ligi bulunan spor dallarında en üst ligde yer alan takımların kadrolarında bulunan sporcular, ilk defa sevk tehirinde en üst ligde yer alan takımlardan birisi ile sözleşmesi bulunmak veya o takımın kadrosunda yer alması gerekmektedir. Devam eden sevk tehirlerinde, halen kadrosunda bulunduğu takımın bir önceki erteleme dönemindeki resmi müsabakaların en az yarısında takımının kadrosunda bulunması gerekmektedir.

Eğer sporcular sezon içerisinde veya sonunda, yurt içindeki bir başka takıma transfer olmuşlarsa veya geçici transfer nedeni ile bir başka takıma gitmişlerse, bir sefere mahsus olmak üzere, bir önceki erteleme dönemindeki lig müsabakalarının, futbol ligleri ile ilgili olan sporcular için 1/3, diğer spor branşları için ise 1/2 sinde takım kadrosunda bulunma şartı aranmaz.

Sporcuların uzun süreli sakatlık geçirmeleri halinde (en az üç ay) durumlarını belgelendirmeleri halinde sevk tehirleri erteleme süresi sonuna kadar devam eder. Devam eden sevk tehirleri tekliflerinde ise, futbol branşı için 1/3, diğer branşlar için ise 1/2 sinde takımlarının kadrolarında bulunmaları şartı aranmaz.

Sevk tehiri teklif edecek sporcuların, askerliğe karar aldırmış olmalıdır. 1111 Sayılı Askerlik Kanunun 86 inci maddesinde belirtilen yoklama kaçağı ve 89 üncü maddesinde belirtilen bakaya durumunda olmamaları veya bu suçlardan ceza almış olmamaları gerekmektedir. Fakat yoklama kaçağı veya bakaya iken sevklerinin tehiri teklif edilen er statüsündeki sporcular, yoklama kaçağı ve bakaya durumuna düşmeden önce kulüpleri ile sözleşme imzalamış olmaları halinde ve sözleşme tarihinden teklif tarihine kadar geçen süre içinde gerekli diğer şartları da tamamlamaları halinde sevkleri tehir edilebilir.

Sporcuların sevk tehir teklifleri Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile ilgili federasyon başkanlıkları tarafından yapılabilir. Ayrıca sevkleri tehir edilen sporcuların tehir süreleri bitmeden önce durumlarında her hangi bir değişiklik olması halinde, bu durum teklifi yapan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü veya ilgili federasyon başkanlığı tarafından 60 gün içerisinde Milli Savunma Bakanlığı’na bildirilmek zorundadır.

Eğer sporcular sevk tehirleri yapıldıktan sonra, sevk tehir süresi içerisinde erteleme kapsamında olmayan başka bir takıma transfer veya geçici transfer olmaları, sözleşmeleri bitmesine rağmen transfer dönemleri içerisinde yeni bir transfer ve sözleşme yapamamaları, bir defada 3 aydan fazla hak mahrumiyeti cezası almaları hallerinde, sevk tehirleri sürenin sonu beklenmeden iptal edilir.

Askerlik görevlerini yapmakta olan sporcular, terhis oldukları zaman, askerlik görevlerine başlamadan önceki kulüplerine hiçbir belge aranmaksızın ve süre beklemeksizin geri dönebilirler.  Fakat başka kulüplere gitmek istemeleri halinde ise haklarında transfer hükümleri uygulanacaktır. Sporcuların askerlik süresince geçirdikleri süreler, sivil kulüplerindeki tescil sürelerinden sayılmaz. Yani sivil kulüplerindeki tescil süreleri, askerlik süreleri kadar uzamış sayılır. Sporcular terhis mahiyetindeki izinlerde, tescil, vize ve transfer yapılabilirler. Ancak terhis olmadan oynayamazlar. (Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmenliği madde.13)

Basketbol Federasyonuna bağlı sporcularda ise, sporcu ile kulüp arasında yapılacak sözleşmeye eklenecek özel bir hüküm ile, sporcuların askerlikte geçirecekleri süreler sözleşme sürelerine dahil edilmeyebilir. Bu şekilde sözleşme ile aksine özel bir hüküm getirilmezse, Basketbol Federasyonuna bağlı sporcularında askerlikte geçirmiş oldukları süreler sözleşme sürelerine eklenecektir.(Basketbol Sözleşmeli Sporcular Lisans, Tescil, ve Transfer Yönergesi madde.10)

Kulüpleri ile sözleşmeleri devam etmeyen sporcuların terhis işlemleri sezon içerisinde transfer dönemleri haricinde gerçekleşmiş olsa bile yine de istedikleri kulüp ile sözleşme imzalayabilirler.(Basketbol Sözleşmeli Sporcular Lisans, Tescil, ve Transfer Yönergesi madde.10)

Basketbol Federasyonuna bağlı sözleşmeli sporcular Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu’na uygun olarak izin almaları halinde askerlik hizmetleri süresince sözleşme yaptıkları kulüplerinin lig müsabakalarında yer alabilirler.(Basketbol Sözleşmeli Sporcular Lisans, Tescil, ve Transfer Yönergesi madde.10)

                                                                                                   Av. Bayram Ali Hacımustafaoğlu

Bu yazı Bütün Yazılar kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.