ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ İŞLEMENİN ŞARTLARI NELERDİR?

A)Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli veriler;

Kamu sağılığının korunması amacı ile,

Koruyucu hekimlik varsa,

Tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi için,

Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yürütülmesi için,

Sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilir.

Ayrıca açık rıza gerekmez.

B)Sağlık ve cinsel hayatın dışındaki özel nitelikli kişisel veriler ise, (Örneğin, biyometrik veriler, adli sicil kaydı, sendika üyeliği gibi)

Ancak Kanunlarda ön görülmesi halinde,

Örneğin, çalışana ait sendikalılık bilgisinin özlük dosyasında Kanun gereği tutulması gerekir. Dolayısı ile kişinin rızası gerekmez.

Veya kişinin açık rızası varsa işlenebilir. Aksi takdirde işlenemezler. 08/06/2020

Bu yazı Bütün Yazılar kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.