KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI

Kişisel verilerin korunması amacı ile;

-Eski dosyalarınızı, tüm evraklarınızı ve bilgisayarlarınızı kontrol edin. Buralardaki gereksiz kişisel verileri imha edin.

-Eski çalışanlarınızın kişisel verilerini iş sözleşmesinin feshinden itibaren 5 yıl sonra imha edin.

-İmha işlemini tutanak altına alın ve bu tutanağı kişisel veriler klasöründe saklayın.

-İnternet güvenliğini kontrol ettirin, sızma ve saldırı testlerini yaptırın ve bütün bunları rapor haline getirip kişisel veriler klasöründe saklayın. 12/06/2020

Bu yazı Bütün Yazılar kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.