VERBİS KAYDI

VERBİS KAYDINIZI YAPTIRDINIZ MI?

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, gerçek veya tüzel kişilere büyük sorumluluklar ve riskler getirmiştir.

VERBİS (Veri Sorumluları Bilgi Sistemi)  ise, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, kişisel veri işlemeye başlamadan önce kaydolmaları gereken ve işlemekte oldukları kişisel verilerle ilgili bilgi girişi yapacakları kayıt sistemidir. Buna göre;

Çalışan sayısına bakılmaksızın, ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek veya tüzel kişiler (Eczaneler, Doktorlar, diş poliklinikleri, görüntüleme merkezleri, laboratuvarlar, diyaliz merkezleri, sağlık kuruluşları) 31 Mart 2021 tarihine kadar,

VERBİS kayıtlarını Kanuni zorunluluk gereği yaptırmak zorundadırlar.

VERBİS kayıtlarını yaptırmayanlar için 36.053,00 TL – 1.802.636,00 TL arası idari para cezaları uygulanmaktadır.

Bu yazı Bütün Yazılar kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.